Specialised inkoop1

Styrkan av specialiserade inköpare

Vår Passion for Plants avspeglas i vår stora kännedom om såväl krukväxter som plantor för trädgården. Våra inköpsspecialister hittar de rätta plantorna för dig. Vår inköpsavdelning är uppdelad i olika grupper som är specialiserade på en viss produkt och det är genom denna specialisering som vi kan erbjuda ett brett men även ett djupgående utbud av plantor. Vi har inköpare för orkidéer, blommande krukväxter, gröna krukväxter och trädgårdsväxter. Denna specialisering gör det möjligt att ha en perfekt översikt av utvecklingen inom varje produktgrupp som ingen annan.
Valet av sortiment och odlare baseras på plantornas pris och kvalitet samt odlarens tillförlitlighet. Med särskild tillsyn från vårt säljteam sammanställer vi skräddarsydda erbjudanden för våra kunder.